PRODAJA LISČARA

Lišćarske listopadne šume se razvijaju na prostorima gde vlada umereno –kontinentalna klima. Najpoznatije vrste lišćara su bukva,hrast , jasen , javor, lipa, brest…Za opstanak planete Zemlje , veliki značaj imaju šume. Šume su izvor čistog vazduha i vode, a najveća korist je u proizvodnji kiseonika.

Šume su čuvari prirode, koji štite tlo od isušivanja, klizanja i erozije.

Zakonom o zaštiti životne sredine iz 1991. god prirodna bogatstva se stavljaju pod zaštitu. U Srbiji je pod zaštitom 500 područja površine od oko 600 000 hektara.

Razlikujemo lišćarske zimzelene šume, lišćarske listopadne šume, četinarske zimzelene šume