Kontakt

Kontakt
Adresa:
Maršala Tita 60 Banja Koviljača 15316
El. pošta: fontane.mini@gmail.com

Broj mobilnog telefona: +381 62 817 4540

Ostale informacije
Radnja za uređenje i održavanje zelenih površina MINI

PIB: 105113778

Mat.broj: 6077420